Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

1. Η εταιρεία με την ονομασία «ANYBUSINESS Ε.Ε» και το εμπορικό σήμα «Anybusiness Ε.Ε.», με έδρα τον Γέρακα, Ηρακλείτου αρ. 3 (ΑΦΜ ANYBUSINESS 802335123, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 174536901000), (εφεξής «Anybusiness»), δημιούργησε και διαχειρίζεται τον ιστότοπο «www.anybusiness.gr» (εφεξής «anybusiness.gr») , με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου στο κοινό.

Ορισμοί

Για την κατανόηση των παρόντων γενικών όρων χρήσης του anybusiness.gr, ακολουθούν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Επισκέπτης»: κάθε άτομο που δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος του anybusiness.gr

β. «Επαγγελματίας»: κάθε άτομο ή επιχείρηση που επιθυμεί να προβάλει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του και προς τούτο ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής. Όπου στο εξής γίνεται αναφορά στον όρο «Εγγεγραμμένος Χρήστης», επισημαίνεται ότι οι αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για τον «Επαγγελματία», ενώ όπου απαιτείται γίνεται ειδική αναφορά στον ορισμό του «Επαγγελματία».

2. Η χρήση του anybusiness.gr διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση τους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

3. Ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του anybusiness.gr που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται μόνο σε ενήλικες, απαγορεύεται η χρήση τους από ανήλικους. Η Anybusiness δεν φέρει ευθύνη αν, παρά τα προαναφερθέντα, ανήλικοι επισκεφθούν αυτές τις ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση που θεωρείται ακατάλληλη για αυτούς.

4. Η Anybusiness διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με την απλή ενσωμάτωση της τροποποίησης στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης ειδοποίησης.

Περιεχόμενο -Ευθύνη

  1. Οι Χρήστες και οι Επισκέπτες αντιλαμβάνονται και συμφωνούν ότι το περιεχόμενο των Όρων χρήσης για τις υπηρεσίες του anybusiness.gr έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και υφίσταται συνεχή ενημέρωση και τροποποίηση. Η Anybusiness καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που συνθέτουν το περιεχόμενο του anybusiness.gr είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Anybusiness δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των στοιχείων αυτών και δεν φέρει ευθύνη απέναντι στους Χρήστες ή/και Επισκέπτες ή τρίτους για τυχόν ζημία που προκύπτει από τον εσφαλμένο, ανακριβή ή μη ενημερωμένο χαρακτήρα τους.

  2. Το anybusiness.gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του "ως έχει". Σε καμία περίπτωση η Anybusiness δεν αναλαμβάνει υποχρέωση, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε φέρει ευθύνη απέναντι στους Χρήστες, Επισκέπτες ή τρίτους για ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία ή μη και/ή τη χρήση του anybusiness.gr και/ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και/ή πληροφοριών και/ή από τυχόν παράνομες πράξεις και παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες και/ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Συνεπώς, οι Επισκέπτες αποδέχονται ότι οφείλουν να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και φέρουν την ευθύνη για τυχόν κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, την εγκυρότητα και/ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του anybusiness.gr.

  3. Το anybusiness.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Η Anybusiness δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητα αυτών των ιστοσελίδων, καθώς και για τυχόν ζημία που προκύπτει από τη χρήση τους. Οι χρήστες επισκέπτονται αυτούς τους ιστότοπους με δική τους ευθύνη και οφείλουν να επικοινωνούν απευθείας με τους ιδιοκτήτες τους για τυχόν ερωτήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή τη χρήση τους. Η Anybusiness διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων από το anybusiness.gr ανά πάσα στιγμή.

  4. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει διαφημίσεις και άλλο υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο. Η Anybusiness δεν φέρει ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή τρίτους για τυχόν παράνομες πράξεις, ανακρίβειες ή μη συμμόρφωση με τους νόμους που σχετίζονται με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Anybusiness δεν ελέγχει το διαφημιστικό υλικό και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που προκύπτει από αυτό. Η ευθύνη βαρύνει τους διαφημιζόμενους, τους χορηγούς ή τους δημιουργούς του διαφημιστικού υλικού.

  5. Η Anybusiness καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του anybusiness.gr, ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάκοπη λειτουργία του, την απουσία σφαλμάτων, ιών ή άλλων κακόβουλων στοιχείων. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η Anybusiness μπορεί να τροποποιήσει ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση. Η Anybusiness δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης στον ιστότοπο, την παύση λειτουργίας του, την καθυστέρηση, την μη παράδοση ή την κακή ποιότητα των υπηρεσιών του ή την απώλεια περιεχομένου. Η Anybusiness διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του anybusiness.gr για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή άλλους λόγους.

  6. Η Anybusiness καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του anybusiness.gr από ψηφιακούς ιούς, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει απαλλαγμένος από ιούς ή κακόβουλες επιθέσεις. Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (αντιβιοτικά, σαρωτές ιών κ.λπ.) πριν από τη χρήση του anybusiness.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου στον τερματικό τους εξοπλισμό.

Υποχρεώσεις Επισκεπτών

1. Όλα τα ονόματα, εικόνες, οπτικοακουστικά έργα, λογότυπα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, προγράμματα, πληροφορίες και δεδομένα που εμφανίζονται στο anybusiness.gr και σχετίζονται με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Αποκλειστικοί δικαιούχοι είναι η Anybusiness και τυχόν τρίτοι. Η εμφάνιση τους στο διαδικτυακό τόπο δεν συνιστά παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Το "www.anybusiness.gr" αποτελεί κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name) που ανήκει νόμιμα στην Anybusiness και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις.

2. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του anybusiness.gr. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της Anybusiness ή τρίτου δικαιούχου.

3. Οι χρήστες οφείλουν να κάνουν νόμιμη και ηθική χρήση του anybusiness.gr, συμμορφούμενοι στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και μετάδοσης δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Απαγορεύεται η χρήση του anybusiness.gr για:

- Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

- Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i )Που παραβιάζει πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα τρίτων.

ii ) Που προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό).

iii ) Που έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

iv ) Που παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

Απαγορεύεται:

- Η παραπλάνηση οποιουδήποτε σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου του anybusiness.gr, η βλάβη στη φήμη του Anybusiness ή τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο.

- Η θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας του δικτύου του Anybusiness.

- Η παρεμπόδιση της πρόσβασης Επαγγελματιών ή/και Επισκεπτών στο anybusiness.gr ή η παράκαμψη του ελέγχου ταυτότητας από την Anybusiness.

- Η εγκατάσταση ή προώθηση οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, spam, αλυσιδωτών επιστολών, συστημάτων πυραμίδων ή άλλης μορφής ανεπιθύμητης προώθησης, καθώς και η εγκατάσταση ή προώθηση διαφημίσεων χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Anybusiness.

- Η εγκατάσταση, προώθηση ή διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή άλλο ηλεκτρονικό κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να παρεμβληθεί, να καταστρέψει ή να περιορίσει τη λειτουργία λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ή να εμποδίσει άλλους Επαγγελματίες ή/και Επισκέπτες από τη χρήση του anybusiness.gr.

- Η αποκάλυψη δικών σας ή τρίτων πληροφοριών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα Εγγεγραμμένων Χρηστών ή τρίτων, είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chat, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του anybusiness.gr που επιτρέπει την επικοινωνία περισσοτέρων των δύο Εγγεγραμμένων Χρηστών.

- Η συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους Εγγεγραμμένους Χρήστες ή/και Επισκέπτες.

4. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, οι Επαγγελματίες ή/και Επισκέπτες οφείλουν να αποζημιώσουν την Anybusiness και τυχόν θιγόμενους τρίτους. Η Anybusiness διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει πρόσβαση στο anybusiness.gr, μόνιμη ή προσωρινή, χωρίς προειδοποίηση. Η Anybusiness δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση αποκλεισμού. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων της Anybusiness δεν συνεπάγεται παραίτησή τους.

Ανωτέρα βία

Η Anybusiness δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, εάν αυτή οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και ανυπέρβλητο, ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας, γεγονός, όπως: πόλεμος, ταραχές, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορά, κυβερνοεπιθέσεις, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών, κ.α.

Cookies

Η Anybusiness δύναται να συλλέγει στοιχεία αναγνώρισης χρηστών μέσω cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό κάθε χρήστη, χωρίς πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία, ούτε ταυτοποίηση της συσκευής με το πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους και για τον εντοπισμό δημοφιλών περιοχών. Τα στοιχεία αυτά ενδεχομένως να περιλαμβάνουν τον τύπο φυλλομετρητή, το είδος της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τον πάροχο διαδικτύου και λοιπές σχετικές πληροφορίες.

Κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του να τον ειδοποιεί για την χρήση cookies ή να την απαγορεύει. Σε περίπτωση απενεργοποίησης, η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Συνιστάται η εγκατάσταση πρόσθετων διαχείρισης cookies για αυξημένο έλεγχο.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


1.Η Anybusiness τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες μοιράζονται αυτοβούλως. Η διαχείριση και προστασία τους διέπεται από τους όρους του παρόντος, τον Ν. 2472/1997, τον Π.Δ. 207/1998, τον Π.Δ. 79/2000, τον Ν. 2819/2000, τον Ν. 3471/2006, τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ και το ισχύον δίκαιο. Η Anybusiness παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα διαγραφής, διόρθωσης, ενημέρωσης ή αδρανοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του δικτυακού τόπου της. Η Anybusiness δεσμεύεται να μην πωλεί ή ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα πελατών σε τρίτους.

2. Η Anybusiness δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του anybusiness.gr σε τρίτα μέρη μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Με τη συγκατάθεση του χρήστη: Η Anybusiness δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για να αποστείλει στους χρήστες έντυπα, newsletters, ανακοινώσεις, ή/και να τους παραδώσει προϊόντα ή βραβεία, sms, mms, κ.λπ.

-Για την εκτέλεση σύμβασης: Η Anybusiness δύναται να διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτα μέρη που συνεργάζονται μαζί της, αποκλειστικά για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως η τιμολόγηση υπηρεσιών. Τα τρίτα μέρη δύναται να επεξεργαστούν τα δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.

-Συμφωνά με τον νόμο: Η Anybusiness δύναται να διαβιβάσει τα δεδομένα σε αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος.

-Αποποίηση ευθύνης: Η Anybusiness δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή δεδομένων λόγω χρήσης υπηρεσιών τρίτων μερών από τους χρήστες.

-Δικαιώματα χρηστών: Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων τους, σύμφωνα με τον Νόμο 2474/1997 και τον Νόμο 3471/2006.

Ενημέρωση και επικοινωνία για πληροφορίες και τυχόν παράπονα

Η Anybusiness ενημερώνει τους εγγεγραμμένους χρήστες και επισκέπτες δημοσιεύοντας ανακοινώσεις στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η επικοινωνία για πληροφορίες και τυχόν παράπονα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω email στην διεύθυνση  Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία καλύπτει πλήρως τις νομικές απαιτήσεις έγγραφου τύπου.

Επιπλέον, για τυχόν προβλήματα, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να καλέσουν το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών: 210-6601100 & 210-6601101.

Δίκαιο και λοιποί Όροι

Οι όροι χρήσης και τυχόν τροποποιήσεις τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η επίσκεψη και χρήση του anybusiness.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Anybusiness.gr

Δώσε την ώθηση που χρειάζεται η επιχείρησή σας σήμερα μέσα από τον επαγγελματικό οδηγό Anybusiness!

Εγγραφή στο Newsletter

Υποβάλλοντας το email σας, συμφωνείτε με τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας.