Πολιτική Προστασίας (Data Privacy Notice)

Εισαγωγή

H Anybusiness Ε.Ε. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε γενικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Anybusiness, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης.

Μέσω της ιστοσελίδας anybusiness.gr (εφεξής Ιστοσελίδα) παρέχονται υπηρεσίες προβολής επαγγελματιών (π.χ. τεχνικών, αισθητικών) καθώς και υπηρεσίες ονομαστικού καταλόγου (εφεξής οι Υπηρεσίες). Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση των Υπηρεσιών, που παρέχονται τόσο μέσω της Ιστοσελίδας.

 1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

  Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία Anybusiness Ε.Ε., με έδρα το Γέρακα Αττικής (Ηρακλείτου αρ.3) με τηλέφωνο επικοινωνίας 2106601100.

  • Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

   Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο   «Δικαιώμάτα προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

  • Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την χρήση της Υπηρεσίας και για ποιο σκοπό ;

   Για την παροχής της Υπηρεσίας σε επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να προβληθούν μέσω της Ιστοσελίδας συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε:

   Δεδομένα που παρέχετε για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας:

   • Στοιχεία επιχείρησης (Επωνυμία, Επάγγελμα, Α.Φ.Μ, ΔΟΥ, Οδός, Τηλέφωνο – σταθερό, προϊόν ή υπηρεσία για την οποία ο επαγγελματίας επιθυμεί να προβληθεί)

   • Στοιχεία προβολής της επιχείρησης, τα οποία αν και δεν αποτελούν καταρχάς προσωπικά δεδομένα, εντούτοις ενδέχεται να αναφέρονται σε κάποιο φυσικό πρόσωπο/επαγγελματία (Λογότυπο Επιχείρησης, Διακριτικός τίτλος, Επωνυμία, Δημόσιο Όνομα Χρήστη (url), Επαγγελματική κατηγορία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό), Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό), E-mail, Website, Social Media, Σύντομη περιγραφή επιχείρησης, Περιγραφή επιχείρησης

   • Στοιχεία Λογαριασμού (Όνομα, Επώνυμο, E-mail, Τηλέφωνο - Κινητό)

   Οι ως άνω πληροφορίες δεν αποτελούν καταρχάς προσωπικά δεδομένα, καθώς αναφέρονται σε επιχειρήσεις/επαγγελματίες, εντούτοις ενδέχεται να αποκαλύπτουν πληροφορίες αναφορικά με φυσικά πρόσωπα πχ τον ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης (πχ το τηλέφωνο επικοινωνίας με μια επιχείρηση είναι το ίδιο με το προσωπικό τηλέφωνο του ιδιοκτήτη της) και για τον λόγο αυτό περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση.

   Για την παροχή της Υπηρεσίας επικοινωνίας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα που συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα, για την εξυπηρέτηση και διαχείριση του αιτήματός σας:Ονοματεπώνυμο, Επωνυμία/Διακριτικός Τίτλος, email, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας), καθώς και το περιεχόμενο του αιτήματος/ ερωτήματος που μας υποβάλλετε.

   Περαιτέρω με βάση το έννομο συμφέρον μας και ειδικότερα με σκοπό τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής (άρθρο 6 παρ.1 περ. στ του ΓΚΠΔ) επεξεργαζόμαστε τα εξής:

   • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήστη της Υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας: όνομα χρήστη, ώρα και διάρκεια σύνδεσης, ενεργό πακέτο, αναβάθμιση, ή κατάργηση πακέτου, κατανάλωση, διαθέσιμος χώρος, προτιμήσεις καταστημάτων/επαγγελματιών, περιοχές κάλυψης, κόστος παραγγελιών/προσφερόμενων υπηρεσιών,στοιχεία προσφορών, στοιχεία εκδηλώσεων). Η συγκεκριμένη επεξεργασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση της παρεχόμενης Υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας, και βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Παρ'όλα αυτά μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δηλώσετε την αντίρρησήσας στο συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω.


   Τέλος, με βάση την συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α'), επεξεργαζόμαστε:

   • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των συντομεύσεων προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram και το διαδικτυακό τόπο αναπαραγωγής video Youtube. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις αυτές για να συστήσετε τα προϊόντα μας στους φίλους σας. Η Anybusiness αναλαμβάνει την κοινοποίηση του περιεχομένου στην εκάστοτε πλατφόρμα, η οποία θα έχει το ρόλο του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
    Για να εξασφαλίσουμε ότι έχετε τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας, αυτά στέλνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο εφόσον εσείς το επιλέξετε. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να προωθηθούν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεδομένα, όπως η IP διεύθυνσή σας, πληροφορίες για τον φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή σας, η διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε αλλά και της προηγούμενης ιστοσελίδας, εάν οδηγηθήκατε στην παρούσα με link (referrer) από την προηγούμενη κτλ. Την επόμενη φορά, που θα επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα της Anybusiness θα σταλούν δεδομένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο εφόσον το επιλέξετε.


   Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων υπόκειντα σε επεξεργασία από την Anybusiness με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών της Εφαρμογής και της Ιστοσελίδας στους συνδεδεμένους χρήστες (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του ΓΚΠΔ)

 

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Για τους προβαλλόμενους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι ενεργή η σχετική σύμβαση, που έχουν υπογράψει με την Anybusiness .Σε περίπτωση λύσης ή λήξης του συμβολαίου σας μαζί μας τα δεδομένα σας διαγράφονται από τα συστήματά μας μετά από 14 μήνες.

  Αναφορικά με τα δεδομένα που προκύπτουν κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω αυτά διατηρούνται για 14 μήνες χωρίς δυνατότητα ανάκτησης μέσω της Anybusiness.

 2. Η Anybusiness θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

  Η Anybusiness δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Anybusiness επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε το προσωπικό σας προφίλ θα το κάνει μόνο εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας. 
  Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας μπορείτε να διαχειριστείτε τη συναίνεσή σας, εφόσον επιθυμείτε, μέσα από το προφίλ σας.

 3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

  Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη και υποστήριξη της υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

  • η εταιρεία Google Ireland Limited η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία για την παροχή της υπηρεσίας χαρτών και τη δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων στη συσκευή σας.

  Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρείες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Anybusiness, δηλαδή συνεργάτες Anybusiness, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Anybusiness εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρείες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Πέραν των παραπάνω εταιρειών, η Anybusiness δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 4. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη της Υπηρεσίας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

  Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:
  Δικαίωμα πρόσβασης:Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.
  Δικαίωμα διόρθωσης:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).
  Δικαίωμα διαγραφής:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση μεβάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.
  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. δεν θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις στο email για λόγους marketing).
  Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή (π.χ. παραλαβή δεδομένων που υπάρχουν στο Cloud).
  Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:

  • στείλετε e-mail στο , ή

  • επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών Anybusiness, Ηρακλείτου 3, Γέρακας, ΤΚ:15344 με θέμα «Δικαιώματα προσωπικών δεδομένων»

  συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

 5. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

  Η Anybusiness λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τελευταία Ενημέρωση: 1/1/2024

Anybusiness.gr

Δώσε την ώθηση που χρειάζεται η επιχείρησή σας σήμερα μέσα από τον επαγγελματικό οδηγό Anybusiness!

Εγγραφή στο Newsletter

Υποβάλλοντας το email σας, συμφωνείτε με τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας.